Naše služby

  • Podpora podnikání a rovných příležitostí

    Pro začínající podnikatele i řešení problémových podnikatelských situaci

  • Informační služby a vzdělávání

    Organizace workshopů, seminářů, kurzů a konferencí

  • Dotační poradenství a projektový management

    Dílčí nebo komplexní služby ve všech fázích dotačního cyklu


Novinky

Nejnovější v rubrice Akce:

Aktuální seminář: „Velká novelizace zákoníku práce 2020/2021“

29. 6. 2020

Termín konání:  (pondělí) 31.8.2020  v 9,30 hod.
Místo:  Centrum  vzdělávání -  UTB - FLKŘ „UH2“ (modrá budova), Uherské Hradiště,  Studentské nám. 1534
Přenášející: JUDr. Adam Valíček, MBA a JUDr. Irena Valíčková, MBA advokáti (společníci advokátní kanceláře  Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s.r.o., jež získala ocenění Právnická firma roku 2019 v oblasti pracovního práva)

Dlouho očekávaná novelizace zákoníku práce vstoupila v účinnost 30. 7. 2020 a další část od 1. 1. 2021. Zasahuje do hmotné i procesní oblasti!
Cílem semináře je především připravit zaměstnavatele, personalisty, pracovníky řešící personální a mzdovou agendu na přijaté změny. Lektoři metodicky a srozumitelně seznámí účastníky školení se stávající právní úpravou v komparaci s novelizací, aby se účastnící školení přehledně zorientovali v  novinkách s ohledem na další související právní normy, aktuální judikaturu i závěry kontrolních orgánů a také metodicky objasnit jak novinky aplikovat (pracovní doba, nová úprava v dovolené a jejího výpočtu, odvolání vedoucího, změny v doručování, stanovení rozhodných dob, náhrady škody, zápočtový list,...).
Školení je určeno pro začínající i pokročilé účastníky v oblasti pracovního práva.

Pozvánka s přihláškou, programem, cenou, organizačními pokyny, ...ke stažení v příloze - viz "Více informací" níže.

Stav přihlášení k 28.8.2020: na seminář je stále možné se přihlásit/účastnit.

Plánek místa konání na mapě - proklikněnte zde: https://mapy.cz/zakladni?x=17.4711895&y=49.0692953&z=17&source=addr&id=11494025&q=Studentsk%C3%A9%20n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD%201534%2C%20Uhersk%C3%A9%20Hradi%C5%A1t%C4%9B

 

Více informací

Další akce


Nejnovější v rubrice Dotační info:

Otevřena aktuální výzva na dotace pro potravináře

14. 7. 2020

Potravináři mohou aktuálně čerpat v rámci podopatření 4.2 Podpora investic, které týkají zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů.

Podpora investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh. Konkrétně budou podporovány např. investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro finální úpravu, balení a značení produktů, do skladování i investice související s uváděním produktů na trh, a to včetně výstavby a rekonstrukcí budov a vybavení prodejen.

Komu je dotace určena?
•zemědělským podnikatelům, kteří zpracovávají zemědělské produkty a zároveň jsou vedeni v Evidenci zemědělského podnikatele, a jejich podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech za poslední uzavřené účetní období činil méně než 45 %.
•výrobcům potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu (podnikajícím na základě Zákona o potravinách č. 110/1997 Sb.)
•výrobcům krmiv, které definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech

Druh a výše dotace:
•přímá nenávratná dotace ve výši 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace
•částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí od 100. 000,- Kč včetně do 30. 000. 000,- Kč a u velkých podniků potravin a surovin určených pro lidskou spotřebu až do 75. 000. 000,- Kč.

Další dotační info


Nejnovější v rubrice Zprávy:

Připravované semináře v UH

24. 12. 2019

 S ohledem na nastupující koronavirovou vlnu jsme připravili aktuální ekonomické  semináře až od konce roku 2020.

r. 2020:

Termín: 18.12.2020

Téma: Účetní a daňové aktuality 2020/21

Lektor: Ing. Jiří Klíma

 

r. 2021:

Termín: 27.1.2021

Téma: Příprava na daň z příjmů PO

Lektor: Ing. Jiří Klíma

 

 Bližší informace po upřesnění termínu viz. - záložka "AKCE"

 

 

 

Další zprávy