Naše služby

  • Podpora podnikání a rovných příležitostí

    Pro začínající podnikatele i řešení problémových podnikatelských situaci

  • Informační služby a vzdělávání

    Organizace workshopů, seminářů, kurzů a konferencí

  • Dotační poradenství a projektový management

    Dílčí nebo komplexní služby ve všech fázích dotačního cyklu


Novinky

Nejnovější v rubrice Akce:

Seminář: Daňový balíček 2019 - pro účetní a ekonomy

12. 3. 2019

Termín konání:  26.4.2019  v 9hod.
Místo:  Centrum  vzdělávání -  UTB - FLKŘ „UH2“ (modrá budova), Uherské Hradiště,  Studentské nám. 1534
Přenášející: Ing. Jiří Klíma (osvědčený lektor, daňový poradce, člen zkuš. komise Komory daňových poradců)

Předmětem semináře je komplexní rozbor obsáhlé novelizace daňových zákonů v nyní schváleném "Daňovém balíčku" (vyšlo ve Sbírce 27.3.2019 pod č. 80/2019), zjm. DPH a DP, u nichž řada ustanovení nabyla účinnost již od 1.4.2019 (!), příp. postupně v průběhu roku 2019. Změny jsou průřezové a rozsáhlé. Týkají se VŠECH!

V příloze - viz "Více informací":
- pozvánka s přihláškou, programem, organizačními pokyny, cenou,...
- plánek místa konání

Stav k 25.4.: "Last minute" se lze ještě přihlásit, 5 volných míst.

Více informací

Další akce


Nejnovější v rubrice Dotační info:

POVEZ II - aktivní dotační program pro kvalifikační školení zaměstnanců a podnikatelů

25. 12. 2018

Dotační titul POVEZ II financuje 85% nákladů na školení i certifikaci a refundaci souvisejících mzdových nákladů školených zaměstnanců do výše 185Kč/hod. Jedinečná příležitost posílit kvalifikaci i konkurenceschopnost za 15% skutečných nákladů.
Bližší informace viz https://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/

Další dotační info


Nejnovější v rubrice Zprávy:

Připravované daňové semináře v UH

28. 11. 2018

30 - 31.5.2019 - dvoudenní seminář: Hmotný a nehmotný majetek v daních a účetnictví  (lektor ing. Jiří Klíma)

O konkrétním termínu a místu konání  - viz záložka "AKCE".

Jiří Zezulák
tajemník ARR

Další zprávy