Naše služby

  • Podpora podnikání a rovných příležitostí

    Pro začínající podnikatele i řešení problémových podnikatelských situaci

  • Informační služby a vzdělávání

    Organizace workshopů, seminářů, kurzů a konferencí

  • Dotační poradenství a projektový management

    Dílčí nebo komplexní služby ve všech fázích dotačního cyklu


Novinky

Nejnovější v rubrice Akce:

Další akce


Nejnovější v rubrice Dotační info:

Další dotační info


Nejnovější v rubrice Zprávy:

Anticovidová opatření MZ pro vzdělávací akce o 1.11.2021

1. 11. 2021

Z opatření Ministerstva zdravotnictví platná od 1.11.2021 pro pořádání vzdělávacích akcí v prezenční formě.

Podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. se stanovují podmínky pro konání mimoškolních vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, a to tak, že:

a) všichni musí splňovat podmínky podle bodu I/16,

b) zakazuje účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid 19 anebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 osob,  nesplňují podmínky stanovené v bodu I/16; 

c) nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/16, při vstupu na akci splnění těchto podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; 

d) vzdálenost diváků od  místa určeného pro vystupující musí být nejméně 2 m.

 

Podmínky pro účastníky ad I/16 :

 ad I/16. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hod. RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo digitálním certifikátem EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno

    i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo

    ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě může postoupit rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.

Další zprávy