Naše služby

  • Podpora podnikání a rovných příležitostí

    Pro začínající podnikatele i řešení problémových podnikatelských situaci

  • Informační služby a vzdělávání

    Organizace workshopů, seminářů, kurzů a konferencí

  • Dotační poradenství a projektový management

    Dílčí nebo komplexní služby ve všech fázích dotačního cyklu


Novinky

Nejnovější v rubrice Akce:

Spec. seminář: "Pohledávky, závazky, opravné položky a rezervy v daních a účetnictví v r. 2019"

2. 9. 2019

Termín konání:  25. 10. 2019,  od 9hod.
Místo:  Uherské Hradiště, Centrum  vzdělávání -  UTB - Fakulta logistiky a krizového řízení „UH2“ (modrá budova),  Studentské nám. 1534
Přenášející: Ing. Jiří Klíma (osvědčený lektor, daňový poradce, člen zkuš. komise Komory daňových poradců)
Cena: 1300,-Kč (vč. materiálů, občerstvení)

Více informací

Další akce


Nejnovější v rubrice Dotační info:

POVEZ II - aktivní dotační program pro kvalifikační školení zaměstnanců a podnikatelů

25. 12. 2018

Dotační titul POVEZ II financuje 85% nákladů na školení i certifikaci a refundaci souvisejících mzdových nákladů školených zaměstnanců do výše 185Kč/hod. Jedinečná příležitost posílit kvalifikaci i konkurenceschopnost za 15% skutečných nákladů.
Bližší informace viz https://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/

Další dotační info


Nejnovější v rubrice Zprávy:

Připravované daňové semináře v UH

31. 7. 2019

25.10.2019 - speciální seminář: "Pohledávky, závazky, opravné položky a rezervy v daních a účetnictví v r.  2019" (lektor ing. Jiří Klíma)

22.11.2019 - seminář „Účetní a daňové aktuality 2019 a 2020“ (lektor ing. Jiří Klíma) 

O konkrétních podmínkách a místu konání  - viz přihláška v záložce "AKCE".

Jiří Zezulák

Další zprávy