Naše služby

  • Podpora podnikání a rovných příležitostí

    Pro začínající podnikatele i řešení problémových podnikatelských situaci

  • Informační služby a vzdělávání

    Organizace workshopů, seminářů, kurzů a konferencí

  • Dotační poradenství a projektový management

    Dílčí nebo komplexní služby ve všech fázích dotačního cyklu


Novinky

Nejnovější v rubrice Akce:

Seminář: „Exkoronavirové finanční, daňové, účetní aj. aktuality“

1. 7. 2020

Termín konání:  (středa) 22.7.2020  v 9hod.
Místo:  Centrum  vzdělávání -  UTB - FLKŘ „UH2“ (modrá budova), Uherské Hradiště,  Studentské nám. 1534
Přenášející: Ing. Jiří Klíma ( lektor, daňový poradce, člen zkuš. komise KDP)

Více informací

Další akce


Nejnovější v rubrice Dotační info:

Otevřena aktuální výzva na dotace pro potravináře

14. 7. 2020

Potravináři mohou aktuálně čerpat v rámci podopatření 4.2 Podpora investic, které týkají zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů.

Podpora investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh. Konkrétně budou podporovány např. investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro finální úpravu, balení a značení produktů, do skladování i investice související s uváděním produktů na trh, a to včetně výstavby a rekonstrukcí budov a vybavení prodejen.

Komu je dotace určena?
•zemědělským podnikatelům, kteří zpracovávají zemědělské produkty a zároveň jsou vedeni v Evidenci zemědělského podnikatele, a jejich podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech za poslední uzavřené účetní období činil méně než 45 %.
•výrobcům potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu (podnikajícím na základě Zákona o potravinách č. 110/1997 Sb.)
•výrobcům krmiv, které definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech

Druh a výše dotace:
•přímá nenávratná dotace ve výši 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace
•částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí od 100. 000,- Kč včetně do 30. 000. 000,- Kč a u velkých podniků potravin a surovin určených pro lidskou spotřebu až do 75. 000. 000,- Kč.

Další dotační info


Nejnovější v rubrice Zprávy:

Připravované semináře v UH

24. 12. 2019

Dne: 22. 7. 2020

Semin.: Exkoronavirové daňové a účetní aktuality 2020/2021

Lektor: lektor ing. Jiří Klíma

 

Dne: 31. 8.  2020

Semin.: Velká novelizace zákoníku práce 2020/2021

Lektoři: advokáti JUDr. Irena Valíčková, MBA a JUDr. Adam Valíček, MBA

 

 

 

 

Další zprávy