Naše služby

  • Podpora podnikání a rovných příležitostí

    Pro začínající podnikatele i řešení problémových podnikatelských situaci

  • Informační služby a vzdělávání

    Organizace workshopů, seminářů, kurzů a konferencí

  • Dotační poradenství a projektový management

    Dílčí nebo komplexní služby ve všech fázích dotačního cyklu


Novinky

Nejnovější v rubrice Akce:

Seminář "Zákoník práce 2017, pracovněprávní aktuality"

5. 6. 2017

Termín konání:  26.9.2017 od 9hod.
Místo: Centrum celoživotního vzdělávání 1531, Uherské Hradiště (viz pozvánka)
Přenášející: JUD. Irena Valíčková, MBA a JUDr. Adam Valíček, MBA (advokáti, specialisté na pracovní právo viz www.pracovni-pravo.cz)

Jedná se o důležitý seminář pro HR manažery, personalisty, vedoucí pracovníky, podnikatele, podnikové právníky, aj.
Předmětem semináře je aktuální, srozumitelné a metodické provedení zákoníkem práce v návaznosti na související pracovněprávní předpisy, legislativní novinky, aktuální judikatorní praxi a potenciální perspektivy plynoucí z připravované velké novely zákoníku práce.
Bližší informace o programu, organizaci, ceně a přihlášení - viz pozvánka s přihláškou v příloze.

Více informací

Další akce


Nejnovější v rubrice Dotační info:

POVEZ II se uzavírá

13. 6. 2017

Dotační program na vzdělávání zaměstnanců  firem, obcí a neziskových organizací sice dostal další injekci 250 mil Kč, ale i tak se náhle rychle tenčí. K 12.6.2017 zbývalo 52 mil. Kč  z celkové alokace 1,25 mld. 14.6.2017 byla alokace vyčerpána a příjem pozastaven. Kdo má zájem, musí sledovat, zda se z neschválených projektů nevrátí do nabídky nerozdělené dotační prostředky a pak rychle jednat . V prvním kroku vyplní o-line žádost na http://povez.uradprace.cz , zabukuje si tak dotační kvótu a následně doplní ostatní náležitosti. Relativně jednoduchý a efektivní dotační titul!

Další dotační info


Nejnovější v rubrice Zprávy:

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní zveřejněn!

16. 6. 2017

Dne 16.6.2017 byl zveřejněn i oficiálně rozeslán zákon 170/2017 Sb., kterým se mění zákony v oblasti daní, tj. o dani z příjmů, o DPH, o dani z nemovitostí, daňový řád, aj. zákonů. Byl schválen sice 4. dubna, prezidentem podepsán 10.4. (i tak později než předkladatel plánoval), ale aby nabyl touto legislativní fintou účinnosti k začátku následujícího čtvrtletí, tj. k 1.7.2017, tedy musel být "zaparkován" na Úřadě vlády, kde čekal na podpis předsedy vlády, který nemá již schvalovací význam, ale nejde bez něj zákon zveřejnit ve sbírce zákonů, aby tímto krokem nabyl platnosti a v zákonem stanovené legisvakanční lhůtě účinnosti.

Znění změnového zákona 170/2017 Sb. - viz příloha.
Aktualizované znění 235_2004 Sb. Zákon o DPH ve znění zákona 170/2017 Sb - viz příloha.

Upozorňujeme na možnost účasti na semináři ARR k dané problematice 23.6.2017. v Uh. Hradišti - info na záložce "Akce".

Více informací

Další zprávy