Naše služby

  • Podpora podnikání a rovných příležitostí

    Pro začínající podnikatele i řešení problémových podnikatelských situaci

  • Informační služby a vzdělávání

    Organizace workshopů, seminářů, kurzů a konferencí

  • Dotační poradenství a projektový management

    Dílčí nebo komplexní služby ve všech fázích dotačního cyklu


Novinky

Nejnovější v rubrice Akce:

Seminář: Účetní závěrka a daňové přiznání PO za r. 2018

20. 12. 2018

Termín konání:  30.1.2019  v 9hod.
Místo:  Centrum  vzdělávání -  UTB - FLKŘ „UH2“ (modrá budova), Uherské Hradiště,  Studentské nám. 1534
Přenášející: Ing. Jiří Klíma (osvědčený lektor, daňový poradce, člen zkuš. komise KDP)

 Předmětem tohoto semináře jsou závěrkové účetní operace ve vazbě na zákon o daních z příjmů ve znění 2018 s důrazem na oblast právnických osob a správné vyplnění formuláře daňového přiznání PO za rok 2018. Zákon o daních z příjmů prochází různými úpravami, má řadu úskalí, což se promítá i do aktuálního daňového přiznání a náležitostí s tím spojených. Informační materiály od lektora obdrží účastníci při prezenci.

V příloze - viz "Více informací":
- pozvánka s přihláškou, programem, organizačními pokyny, cenou,...
- plánek místa konání

Orientační počet volných míst k 28.1.:  11.  Je možné se přihlásit.

Více informací

Další akce


Nejnovější v rubrice Dotační info:

POVEZ II - aktivní dotační program pro kvalifikační školení zaměstnanců a podnikatelů

25. 12. 2018

Dotační titul POVEZ II financuje 85% nákladů na školení i certifikaci a refundaci souvisejících mzdových nákladů školených zaměstnanců do výše 185Kč/hod. Jedinečná příležitost posílit kvalifikaci i konkurenceschopnost za 15% skutečných nákladů.
Bližší informace viz https://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/

Další dotační info


Nejnovější v rubrice Zprávy:

Připravované daňové semináře v UH

28. 11. 2018

30.1.2019 - seminář: Účetní závěrka a daňové přiznání PO za r 2018 (lektor ing. Jiří Klíma)

30 - 31.5.2019 - dvoudenní seminář: Hmotný a nehmotný majetek v daních a účetnictví  (lektor ing. Jiří Klíma)

O konkrétním termínu a místu konání  - viz záložka "AKCE".

Jiří Zezulák
tajemník ARR

Další zprávy