Termín konání:  30. a 31.5.2019, vždy od 9hod.
Místo:  Uherské Hradiště, Centrum  vzdělávání -  UTB - Fakulta logistiky a krizového řízení „UH2“ (modrá budova),  Studentské nám. 1534
Přenášející: Ing. Jiří Klíma (osvědčený lektor, daňový poradce, člen zkuš. komise Komory daňových poradců)
Cena: 2600,-Kč (vč. výukových materiálů, občerstvení)