Termín konání:  30.1.2019  v 9hod.
Místo:  Centrum  vzdělávání -  UTB - FLKŘ „UH2“ (modrá budova), Uherské Hradiště,  Studentské nám. 1534
Přenášející: Ing. Jiří Klíma (výborný a osvědčený lektor, daňový poradce, člen zkuš. komise KDP)

 Předmětem tohoto semináře jsou závěrkové účetní operace ve vazbě na zákon o daních z příjmů ve znění 2018 s důrazem na oblast právnických osob a správné vyplnění formuláře daňového přiznání PO za rok 2018. Zákon o daních z příjmů prochází různými úpravami, má řadu úskalí, což se promítá i do aktuálního daňového přiznání a náležitostí s tím spojených.

V příloze - viz "Více informací":
- pozvánka s přihláškou, programem, organizačními pokyny, cenou,...
- plánek místa konání

Termín konání:  16.1.2019 od 9hod.
Místo:  Centrum  vzdělávání - modrá budova „UH2“, Uherské Hradiště,  Studentské nám. 1534
Přenášející: Ing. Milan Lošťák .

´Podklady ze semináře obdrží účastníci e-mailem.