Na základě  dohody s Ing. Jiřím Klímou jsou s ním v Uh. Hradišti plánovány 2 semináře:
- Variace DPH v intrakomunitárním a zahraničním obchodě
- Daň z příjmů za rok. 2017

O konkrétním termínu a místu konání bude zveřejněna a rozeslána informace.

Jiří Zezulák
tajemník ARR

Termín konání:  27.10.2017 od 9hod.
Místo:  Centrum vzdělávání - modrá budova „UH2“, Uherské Hradiště,  Studentské nám. 1534
Přenášející: Ing. Jiří Klíma (Člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně, zkušební komisař Komory daňových poradců, daňový poradce, lektor).
Cena: 1200,-Kč (členové ARR 1000,-Kč)

Seminář bude zaměřen zejména na výklad daňových zákonů, s ohledem na aktuální i nabíhající změny v účetní a daňové legislativě, jež se významně promítají do aplikační praxe, zejm. dle zákona o daních z příjmů, o dani z přidané hodnoty, EET, daňovém řádu, aj. Výklad bude doplněn o zkušenosti z praxe, rozhodovací praxi finančních úřadů, aktuální výklady a stanoviska GFŘ, závěry KOOV (koordinačních výborů), zajímavé judikáty.
Školení je určené daňovým poradcům, auditorům, ekonomům, účetním a dalším ekonomickým pracovníkům.

Program a bližší informace - viz pozvánka v příloze.

Volných míst k přihlášení (k 26.10.2017):  8

Termín konání:  26.9.2017 od 9hod.
Místo: Centrum celoživotního vzdělávání 1531, Uherské Hradiště (viz pozvánka)
Přenášející: JUD. Irena Valíčková, MBA a JUDr. Adam Valíček, MBA (advokáti, specialisté na pracovní právo viz www.pracovni-pravo.cz)

Jedná se o důležitý seminář pro HR manažery, personalisty, vedoucí pracovníky, podnikatele, podnikové právníky, aj.
Předmětem semináře je aktuální, srozumitelné a metodické provedení zákoníkem práce v návaznosti na související pracovněprávní předpisy, legislativní novinky, aktuální judikatorní praxi a potenciální perspektivy plynoucí z připravované velké novely zákoníku práce.
Bližší informace o programu, organizaci, ceně a přihlášení - viz pozvánka s přihláškou v příloze.

Termín konání:  23.6.2017 od 9,00 hod.
Lektor:  Ing. Olga Hochmannová – specialista na DPH, členka odborné sekce při Komoře daňových poradců, zkušební komisař, spoluautorka řady publikací a autorka odborných článků o DPH, výborná lektorka.
 Místo:  Uherské Hradiště, Centrum vzdělávání, modrá seminární budova „U2“  Fakulty logistiky a krizového řízení UTB, Studentské nám. 1532.
Cena: 1300,-Kč, členové ARR 1000,-Kč (nejsme plátci DPH)

Předmětem semináře je nejaktuálnější, metodický a kvalifikovaný výklad změnových ustanovení zákona o DPH, které představují největší změny zákona o DPH v letošním roce. Účinnost již schválené novely zákona o DPH je nasměrována od 1.7.2017 a vzhledem k nastavené účinnosti vyšla ve sbírce zákonů až 16. června 2017! Aktuálně je zveřejňována i řada metodických sdělení GFŘ.

Dne 7. 4. 2017 proběhl v Uherské Hradišti seminář k implementaci aktuálně  schváleného vládního balíčku daňových změn, jež se aktuálně týkají zejména DPH a DP.  52 zájemců si vyslechlo zajímavou přednášku Ing. Jiřího Klímy. S ohledem na důležitost a rozsah sdělených informací byla pořízena zvuková nahrávka, která byla účastníkům 10. 4. rozeslána. Ve sbírce zákonů však novela ještě nevyšla!

Další seminář s Ing. Klímou, k daňovým a  účetním aktualitám,  je plánován na 3. čtvrtletí (říjen - listopad 2017).

Seminář 7. 4. 2017 v 9.00 hod.

Fakulta logistiky a krizového řízení UTB , Studentské nám.  1532, Uherské Hradiště

Předmětem semináře je rozbor, objasnění a správné pochopení významných a rozsáhlých změn zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví v souvislostech, jež vyplývají z vládního balíčku daňových změn, který byl konečně schválen 4. 4. 2017 v původní poslanecké verzi.

Pro uspokojení zájmu a  zachování přiměřeného komfortu pro účastníky, byl seminář přesunut do seminární místnosti S1  Přednáškové budovy UTB, na druhé straně Studentského nám. viz plánek (foto) areálu v příloze, s vyznačením  příjezdu. Tímto bylo zrušeno kapacitní omezení počtu možných účastníků.

Seminář 30. 1. 2017 v 9.00 hod.

Centrum celoživotního vzdělávání, Studentské nám. 1531, Uherské Hradiště

Účelem semináře je poskytnout posluchačům důležité informace o změnách v oblasti daní a účetnictví pro rok 2017, na základě rozboru vybraných ustanovení zákona o dani z příjmů, o DPH a účetnictví, ve vzájemných souvislostech a s ohledem na metodická sdělení, pokyny a informace MFČR a GFŘ a změny účinné od roku 2016.

Seminář 26.10.2016 v 15 hod.

Centrum celoživotního vzdělávání, Studentské nám. 1531, Uherské Hradiště

Cílem semináře je seznámit posluchače s praktickým uplatněním nového Zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, kterým se zavádí povinnost online evidence plateb v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem.

Seminář 21.10.2016

Centrum celoživotního vzdělávání, Studentské nám. 1531, Uherské Hradiště

Zcela nový zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ovlivňuje od 1. října 2016 postupy všech zadavatelů při výběru dodavatelů stavebních prací, dodávek či služeb.