Termín konání:  26.4.2019  v 9hod.
Místo:  Centrum  vzdělávání -  UTB - FLKŘ „UH2“ (modrá budova), Uherské Hradiště,  Studentské nám. 1534
Přenášející: Ing. Jiří Klíma (osvědčený lektor, daňový poradce, člen zkuš. komise Komory daňových poradců)

Předmětem semináře je komplexní rozbor novelizace daňových zákonů v nyní schváleném "Daňovém balíčku", zjm. DPH a DP, u nichž řada ustanovení nabude účinnost ve velmi krátké době od zveřejnění ve Sbírce, příp. postupně v průběhu roku 2019. Změny jsou průřezové a rozsáhlé. Týkají se VŠECH!

V příloze - viz "Více informací":
- pozvánka s přihláškou, programem, organizačními pokyny, cenou,...
- plánek místa konání

Termín konání:  30.1.2019  v 9hod.
Místo:  Centrum  vzdělávání -  UTB - FLKŘ „UH2“ (modrá budova), Uherské Hradiště,  Studentské nám. 1534
Přenášející: Ing. Jiří Klíma (osvědčený lektor, daňový poradce, člen zkuš. komise KDP)

 Předmětem tohoto semináře jsou závěrkové účetní operace ve vazbě na zákon o daních z příjmů ve znění 2018 s důrazem na oblast právnických osob a správné vyplnění formuláře daňového přiznání PO za rok 2018. Zákon o daních z příjmů prochází různými úpravami, má řadu úskalí, což se promítá i do aktuálního daňového přiznání a náležitostí s tím spojených. Informační materiály od lektora obdrží účastníci při prezenci.

V příloze - viz "Více informací":
- pozvánka s přihláškou, programem, organizačními pokyny, cenou,...
- plánek místa konání

Orientační počet volných míst k 28.1.:  11.  Je možné se přihlásit.