Termín konání:  9.11. 2018  od 9hod.
Místo:  Centrum  vzdělávání -  UTB - FLKŘ, modrošedá budova „UH2“ - přednáškový sál, Uh. Hradiště,  Studentské nám. 1534
Přenášející: Ing. Jiří Klíma

Cílem semináře je seznámit posluchače s aktuálním stavem a změnami v účetních a daňových předpisech, přijatých v průběhu roku 2018 a nejdůležitějšími změnami platných pro rok 2019, jež jsou obsažena v "daňovém balíčku", jehož obsahem je novelizace zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu aj. zákonů a jehož účinnost z části započala v průběhu roku 2018, z dále bude již v r. 2019! Výklad bude doplněn o aktuální výklady a stanoviska GFŘ, závěry KOOV a důležité judikáty.

Aktuální počet volných míst k 7.11.: 6 (účast stále možná)

V příloze - viz "Více informací":
- pozvánka s přihláškou, programem, cenou,...
- plánek místa konání

Termín konání:  9.2.2018 od 9hod.
Místo:  Centrum celoživotního vzdělávání - hnědá budova „UH2“, Uherské Hradiště,  Studentské nám. 1531
Přenášející: Ing. Milan Lošťák (Česká daňová správa Olomouc, lektor).
Cena: 1200,-Kč (členové ARR 1000,-Kč)

 Cílem semináře je detailně seznámit posluchače s metodikou správného postupu pro roční zúčtování daňových záloh a výpočet daně u poplatníka s příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2017, seznámit se změnami ve zdaňování mezd v r. 2018 a také aktuální problematikou ochrany osobních údajů v návaznosti na směrnici EU o GDPR.

 Program a bližší informace - viz pozvánka v příloze

Plánovaný seminář k problematice implementace nových principů odpovědnosti subjektů za nakládání a ochranu osobních údajů osob dle nové směrnice EU, plánovaný na 24.1.2018 v Uherském Hradišti, se přesouvá na pozdější termín s ohledem na to, že dosud nebyl ze strany Ministerstva vnitra zveřejněn návrh implementačního zákona.

Termín konání:  27.10.2017 od 9hod.
Místo:  Centrum vzdělávání - modrá budova „UH2“, Uherské Hradiště,  Studentské nám. 1534
Přenášející: Ing. Jiří Klíma (Člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně, zkušební komisař Komory daňových poradců, daňový poradce, lektor).
Cena: 1200,-Kč (členové ARR 1000,-Kč)

Seminář bude zaměřen zejména na výklad daňových zákonů, s ohledem na aktuální i nabíhající změny v účetní a daňové legislativě, jež se významně promítají do aplikační praxe, zejm. dle zákona o daních z příjmů, o dani z přidané hodnoty, EET, daňovém řádu, aj. Výklad bude doplněn o zkušenosti z praxe, rozhodovací praxi finančních úřadů, aktuální výklady a stanoviska GFŘ, závěry KOOV (koordinačních výborů), zajímavé judikáty.
Školení je určené daňovým poradcům, auditorům, ekonomům, účetním a dalším ekonomickým pracovníkům.

Program a bližší informace - viz pozvánka v příloze.

Volných míst k přihlášení (k 26.10.2017):  8

Termín konání:  26.9.2017 od 9hod.
Místo: Centrum celoživotního vzdělávání 1531, Uherské Hradiště (viz pozvánka)
Přenášející: JUD. Irena Valíčková, MBA a JUDr. Adam Valíček, MBA (advokáti, specialisté na pracovní právo viz www.pracovni-pravo.cz)

Jedná se o důležitý seminář pro HR manažery, personalisty, vedoucí pracovníky, podnikatele, podnikové právníky, aj.
Předmětem semináře je aktuální, srozumitelné a metodické provedení zákoníkem práce v návaznosti na související pracovněprávní předpisy, legislativní novinky, aktuální judikatorní praxi a potenciální perspektivy plynoucí z připravované velké novely zákoníku práce.
Bližší informace o programu, organizaci, ceně a přihlášení - viz pozvánka s přihláškou v příloze.

Termín konání:  23.6.2017 od 9,00 hod.
Lektor:  Ing. Olga Hochmannová – specialista na DPH, členka odborné sekce při Komoře daňových poradců, zkušební komisař, spoluautorka řady publikací a autorka odborných článků o DPH, výborná lektorka.
 Místo:  Uherské Hradiště, Centrum vzdělávání, modrá seminární budova „U2“  Fakulty logistiky a krizového řízení UTB, Studentské nám. 1532.
Cena: 1300,-Kč, členové ARR 1000,-Kč (nejsme plátci DPH)

Předmětem semináře je nejaktuálnější, metodický a kvalifikovaný výklad změnových ustanovení zákona o DPH, které představují největší změny zákona o DPH v letošním roce. Účinnost již schválené novely zákona o DPH je nasměrována od 1.7.2017 a vzhledem k nastavené účinnosti vyšla ve sbírce zákonů až 16. června 2017! Aktuálně je zveřejňována i řada metodických sdělení GFŘ.

Seminář 7. 4. 2017 v 9.00 hod.

Fakulta logistiky a krizového řízení UTB , Studentské nám.  1532, Uherské Hradiště

Předmětem semináře je rozbor, objasnění a správné pochopení významných a rozsáhlých změn zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví v souvislostech, jež vyplývají z vládního balíčku daňových změn, který byl konečně schválen 4. 4. 2017 v původní poslanecké verzi.