V návaznosti na přetrvávající coronavirové omezení pro pořádání standardních seminářů s nejistým výhledem zrušení restrikcí, vám nabízíme v prosinci nestandardní, ale výhodnou formu on-line semináře!
Lektor: Ing. Jiří Klíma – osvědčený lektor, daňový poradce, prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně, člen zkušební komise Komory daňových poradců.
Způsob provedení: v podobě 3hodinového videa na webu,  jež bude přihlášeným účastníkům zpřístupněno po uhrazení účastnického poplatku.
Rozsah semináře: 3 hodiny
Termín: od 1.12. 2020 - 31.1.2021 v distanční formě
Předmětem semináře je rozbor nejnáročnější daňové materie - daně z přidané hodnoty, ve znění pro rok 2020 (při rekapitulaci změn), s výhledem na změny v DPH na roku 2021 a jejich dopad do praxe.
S ohledem na coronavirové restrikce, znemožňující v dohledné době standardní provedení seminářů s osobní účastí, nabízíme, po dohodě s lektorem Ing. Jiřím Klímou, seminář k dané problematice (původně plánovaný v UH na 18.12.) v podobě natočeného videa s uvedenou přednáškou, on-line dostupné na webu, ale až po zakoupení přístupových práv: Přístup je časově limitován na dobu 20 dní: Můžete přednášku shlédnout ve vámi zvolené době,  kdekoliv (v práci, doma,... ) můžete se k ní nebo vybraným pasážím vrátit, … (což je pro účastníky výhodnější, než obvyklá forma webináře, jehož „jednorázové“ sledování je vázáno na striktně určený termín). Konzultace jsou také možné,  formou mailových dotazů lektorovi.

Přihláška ke stažení.

 

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""</p>"