Termín konání:  27.10.2017 od 9hod.
Místo:  Centrum vzdělávání - modrá budova „UH2“, Uherské Hradiště,  Studentské nám. 1534
Přenášející: Ing. Jiří Klíma (Člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně, zkušební komisař Komory daňových poradců, daňový poradce, lektor).
Cena: 1200,-Kč (členové ARR 1000,-Kč)

Seminář bude zaměřen zejména na výklad daňových zákonů, s ohledem na aktuální i nabíhající změny v účetní a daňové legislativě, jež se významně promítají do aplikační praxe, zejm. dle zákona o daních z příjmů, o dani z přidané hodnoty, EET, daňovém řádu, aj. Výklad bude doplněn o zkušenosti z praxe, rozhodovací praxi finančních úřadů, aktuální výklady a stanoviska GFŘ, závěry KOOV (koordinačních výborů), zajímavé judikáty.
Školení je určené daňovým poradcům, auditorům, ekonomům, účetním a dalším ekonomickým pracovníkům.

Program a bližší informace - viz pozvánka v příloze.

Volných míst k přihlášení (k 26.10.2017):  8