Téma: "Daně z příjmů 2020-2021"

Forma: distanční - videonahrávka (obraz i zvuk) seminární přednášky Ing. Klímy v trvání 4 hodin, umístěná a spec. webové stránce youtubu.

Termín: na základě zájmu prodlouženo do konce března!

Lektor: Ing. Jiří Klíma -  prezident Sdružení daňových poradců v Brně, osvědčený lektor

Cena: 1200,-Kč/přihlášený subjekt (firmu) 

Z obsahu: • Osvobození při prodeji nemovitostí od roku 2021 •Nová úprava daňové ztráty •Paušální daň •Daňový balíček – hrubá mzda, slevy na dani •Změny u hmotného majetku, hranice vstupní ceny •Mimořádné odpisy •Nehmotný majetek – zcela nová úprava • Aktuální informace k závěrce roku 2020 •Výklady a judikáty, aj.

Organizace: Po přihlášení na seminář a uhrazení poplatku Vám na e-mail zašleme odkaz na video (na webu), kde si seminární přednášku online pustíte. Přednášku si můžete individuálně kdykoliv spustit (doba platnosti přístupu je cca 1 měsíc) a v dané lhůtě se k ní kdykoliv vrátit (např. zopakovat zájmové pasáže či pouštět po částech). Počet přístupů je sice registrován, ale počet zhlédnutí není omezen. Není nutné instalovat žádné software.

Netřeba ztrácet čas, přihlaste se co nejdříve. Přednáška vás rozhodně nebude nudit.


Přihláška ke stažení viz příloha

 

 

 

 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""</p></p>"</p>"</p>"</p>"