Termín konání:  6. 4. 2018  od 9hod.
Místo:  Centrum  vzdělávání -  UTB - FLKŘ „UH2“ (modrá budova), Uherské Hradiště,  Studentské nám. 1534
Přenášející: Ing. Jiří Klíma

- rozbor ustanovení zákona o DPH a změny se zaměřením na Intrakomunitární obchod,export, import, dopravu,
- aktuální metodický rozbor a řešení problémových záležitostí s ohledem na legislativu, judikaturu a novou metodiku Fin. správy.

Aktuální počet volných míst k 5.4:  5

V příloze - viz "Více informací":
- pozvánka s přihláškou, programem, cenou,...
- plánek místa konání

 

 

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""</p>"</p>"</p>"