Termín konání:  (středa) 22.7.2020  v 9hod.
Místo:  Centrum  vzdělávání -  UTB - FLKŘ „UH2“ (modrá budova), Uherské Hradiště,  Studentské nám. 1534
Přenášející: Ing. Jiří Klíma ( lektor, daňový poradce, člen zkuš. komise KDP)

 Cílem semináře je kvalifikovaný rozbor aktuální legislativy, výkladů a stanovisek, důležitých pro podnikatele, jak fyzické, tak právnické osoby. Záměrem je udělat si jasno v současné změti mnohdy nejednoznačných legislativních změn informací, stanovisek, sdělení a slibů, odlišit od sebe schválené a slibované věci a pokud možno vyřešit i důsledky využití různých krizových institutů do budoucna a eliminovat problémy. Předmětem bude mj. Liberační balíček III.

Pozvánka s přihláškou, programem, cenou, organizačními pokyny, ...v příloze - viz níže:

Plánek místa konání na mapě - proklikněnte zde: https://mapy.cz/zakladni?x=17.4711895&y=49.0692953&z=17&source=addr&id=11494025&q=Studentsk%C3%A9%20n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD%201534%2C%20Uhersk%C3%A9%20Hradi%C5%A1t%C4%9B

 

Kapacita:  Je možné se přihlásit.