Seminář 7. 4. 2017 v 9.00 hod.

Fakulta logistiky a krizového řízení UTB , Studentské nám.  1532, Uherské Hradiště

Předmětem semináře je rozbor, objasnění a správné pochopení významných a rozsáhlých změn zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví v souvislostech, jež vyplývají z vládního balíčku daňových změn, který byl konečně schválen 4. 4. 2017 v původní poslanecké verzi.

Prezident nebude dělat obstrukce a není důvod proč by neměl bezodkladně platit již v průběhu dubna (s účinností 14 dní po zveřejnění ve Sbírce  zákonů)!! Bohužel, daná materie je obsáhlá a komplikovaná a bude, jako vždy, málo času na zodpovědnou přípravu pro zavedení do vlastní praxe!

Konání semináře:

Datum a čas: 7. 4. 2017 od 9.00 (prezence od 8.30)

Místo: Uherské Hradiště  - budova Fakulty logistiky a krizového řízení UTB , Studentské nám.  1532 (zelená budova "UH1", 4. poschodí, přednáškový sál, místnost 403)

Lektor: Ing. Jiří Klíma (zkušební komisař Komory daňových poradců, výborný lektor)

Bližší informace o semináři a přihlášení - viz pozvánka a plánek příjezdu do CCV v příloze.

Obsazenost semináře k 6.4.2017:  Přihlášených účastníků: 53.   Volných míst: 17.