Termín konání:  (pondělí) 31.8.2020  v 9,30 hod.
Místo:  Centrum  vzdělávání -  UTB - FLKŘ „UH2“ (modrá budova), Uherské Hradiště,  Studentské nám. 1534
Přenášející: JUDr. Adam Valíček, MBA a JUDr. Irena Valíčková, MBA advokáti (společníci advokátní kanceláře  Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s.r.o., jež získala ocenění Právnická firma roku 2019 v oblasti pracovního práva)

Dlouho očekávaná novelizace zákoníku práce vstoupila v účinnost 30. 7. 2020 a další část od 1. 1. 2021. Zasahuje do hmotné i procesní oblasti!
Cílem semináře je především připravit zaměstnavatele, personalisty, pracovníky řešící personální a mzdovou agendu na přijaté změny. Lektoři metodicky a srozumitelně seznámí účastníky školení se stávající právní úpravou v komparaci s novelizací, aby se účastnící školení přehledně zorientovali v  novinkách s ohledem na další související právní normy, aktuální judikaturu i závěry kontrolních orgánů a také metodicky objasnit jak novinky aplikovat (pracovní doba, nová úprava v dovolené a jejího výpočtu, odvolání vedoucího, změny v doručování, stanovení rozhodných dob, náhrady škody, zápočtový list,...).
Školení je určeno pro začínající i pokročilé účastníky v oblasti pracovního práva.

Pozvánka s přihláškou, programem, cenou, organizačními pokyny, ...ke stažení v příloze - viz "Více informací" níže.

Stav přihlášení k 28.8.2020: na seminář je stále možné se přihlásit/účastnit.

Plánek místa konání na mapě - proklikněnte zde: https://mapy.cz/zakladni?x=17.4711895&y=49.0692953&z=17&source=addr&id=11494025&q=Studentsk%C3%A9%20n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD%201534%2C%20Uhersk%C3%A9%20Hradi%C5%A1t%C4%9B