Termín konání:  26.9.2017 od 9hod.
Místo: Centrum celoživotního vzdělávání 1531, Uherské Hradiště (viz pozvánka)
Přenášející: JUD. Irena Valíčková, MBA a JUDr. Adam Valíček, MBA (advokáti, specialisté na pracovní právo viz www.pracovni-pravo.cz)

Jedná se o důležitý seminář pro HR manažery, personalisty, vedoucí pracovníky, podnikatele, podnikové právníky, aj.
Předmětem semináře je aktuální, srozumitelné a metodické provedení zákoníkem práce v návaznosti na související pracovněprávní předpisy, legislativní novinky, aktuální judikatorní praxi a potenciální perspektivy plynoucí z připravované velké novely zákoníku práce.
Bližší informace o programu, organizaci, ceně a přihlášení - viz pozvánka s přihláškou v příloze.