Termín konání:  9.11. 2018  od 9hod.
Místo:  Centrum  vzdělávání -  UTB - FLKŘ, modrošedá budova „UH2“ - přednáškový sál, Uh. Hradiště,  Studentské nám. 1534
Přenášející: Ing. Jiří Klíma

Cílem semináře je seznámit posluchače s aktuálním stavem a změnami v účetních a daňových předpisech, přijatých v průběhu roku 2018 a nejdůležitějšími změnami platných pro rok 2019, jež jsou obsažena v "daňovém balíčku", jehož obsahem je novelizace zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu aj. zákonů a jehož účinnost z části započala v průběhu roku 2018, z dále bude již v r. 2019! Výklad bude doplněn o aktuální výklady a stanoviska GFŘ, závěry KOOV a důležité judikáty.

Aktuální počet volných míst k 7.11.: 6 (účast stále možná)

V příloze - viz "Více informací":
- pozvánka s přihláškou, programem, cenou,...
- plánek místa konání