Pro efektivní získání dotací poskytujeme exkluzivní informace, účinnou pomoc při přípravě vhodných projektových záměrů v návaznosti na vhodné dotační tituly, zpracování projektové žádosti,užitečné služby a metodický dohled pro bezproblémové zvládnutí všech realizačních náležitostí, práv a povinností spojených s dotační problematikou!

Jak bylo avizováno, od 1.1.2017 "startuje" další kolo dotačního programu zaměřeného na odborné vzdělávání zaměstnanců firem a OSVČ "POVEZZ III". Velká míra dotace (80%) a úhrada ušlých mezd zapojených pracovníků jej činí velmi zajímavým. Ovšem pozor! Očekávají se změny, z nichž nejméně příjemnou bude omezení účasti stejné osoby ve více vzdělávacích kurzech (pravidlo jednou a dost). Uvidíme jaká věcná a  byrokratická překvapení se ještě objeví, s ohledem a na zájem a zkušenosti z minulých kol. I když je program pro nezkušené uživatele nepříliš přívětivý, stojí za to jej využít (zjm. v oblasti jazykových znalostí, informatice, řemesel, řidičských, svářečských aj. kurzů, kde  kurzovné je poměrně drahé a časově náročné). Vyplatí se. V případě zájmu poskytneme bližší informace.

Dotační program na vzdělávání zaměstnanců  firem, obcí a neziskových organizací sice dostal další injekci 250 mil Kč, ale i tak se náhle rychle tenčí. K 12.6.2017 zbývalo 52 mil. Kč  z celkové alokace 1,25 mld. 14.6.2017 byla alokace vyčerpána a příjem pozastaven. Kdo má zájem, musí sledovat, zda se z neschválených projektů nevrátí do nabídky nerozdělené dotační prostředky a pak rychle jednat . V prvním kroku vyplní o-line žádost na http://povez.uradprace.cz , zabukuje si tak dotační kvótu a následně doplní ostatní náležitosti. Relativně jednoduchý a efektivní dotační titul!

Dne 20. 3. 2017 bylo konečně zahájeno přijímání žádostí na podporu adaptability pracovníků a odborného vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu MPSV "POVEZ II". O více než 1 mld. Kč se mohou ucházet zaměstnavatelé z řad právnických  osob, OSVČ i neziskové organizace.

11. listopadu 2016 byly vyhlášeny  výzvy pro firmy a podnikatele k podávání žádostí o dotaci  v programech Marketing, ICT a sdílené služby, Partnerství znalostního transferu, Potenciál, Školicí střediska, Nemovitosti, Služby infrastruktury, Technologie pro r. 2017. 16.1.2017 bylo umožněno vkládat žádosti/projekty a v programu "Potenciál" během týdne  došlo k překročení alokace pro žadatele-velké firmy o 100% a příjem dalších žádostí byl pro ně zastaven.

Řídící orgán programu potvrdil platnost konečného termínu podávání projektových žádostí k 30.10.2016 . Slovenská strana 7.10.2016 zprovoznila pro daný program systém ITMS2014+ (obdoba českého systému MS2014+). Tím se ovšem administrativní náročnost nezjednoduší, ale přesně naopak!!