Pro efektivní získání dotací poskytujeme exkluzivní informace, účinnou pomoc při přípravě vhodných projektových záměrů v návaznosti na vhodné dotační tituly, zpracování projektové žádosti,užitečné služby a metodický dohled pro bezproblémové zvládnutí všech realizačních náležitostí, práv a povinností spojených s dotační problematikou!

30.10.2018 končí příjem žádostí do Programu rozvoje venkova v rámci 7. výzvy, kde lze získat až 40% dotaci pro podnikatele na nákup dlouhodobého majetku (stroje, zařízení, technika). Kromě zemědělců na ni mohou dosáhnout i podnikatelé zabývající se zpracováním zem. surovin a výrobci potravin (pekaři, cukráři,..), včetně dotace na pořízení užitkových vozidel s chladírenskou nástavbou!

Bližší informace - viz. kontakty ARR.

V průběhu měsíce listopad - prosinec 2018 jsou vyhlašovány výzvy Místních akčních skupin mikroregionů na podporu řemesel, zemědělského podnikání a cestovního ruchu ve venkovských oblastech. Dotace z Programu rozvoje venkova mohou být až 40%.

Bližší informace - viz. kontaktní údaje ARR.

Od 1.listopadu běží III. výzva POVEZ, vzdělávacího dotačního programu Úřadu práce ČR pro zaměstnance firem a živnostníky. Míra podpory 85% ceny vzdělávacích aktivit a 100% dotace na mzdové náklady zaměstnanců za dobu účasti v kurzu, z něj dělají nejvýhodnější zdroj podpor na tyto aktivity.

Jaké jsou základní aktuální podmínky a omezení pro tuto výzvu:
- na každou vzdělávací aktivitu se předkládá samostatná žádost (je-li kurz pro zaměstnance v různých termínech, žádá se na tyto kurzy zvlášť),
- žádající subjekt může podat maximálně 5 žádostí,
- osoba (zaměstnanec/OSVČ) může být zapojen do projektu jen jednou!
-žádat mohou OSVČ na sebe i své zaměstnance a firmy na své zaměstnance bez ohledu na velikost. Za určitých podmínek lze využít i pro jednatele firem.

Bližší informace viz https://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii.
Zkušenosti s  projektem, podáním a vyřizováním žádostí Vám v případě zájmu nezištně rovněž poskytneme.

S ohledem na "redukční" podmínky běžící výzvy, je z cca. 1,5 mld. Kč vyčerpáno k 29.1.2018 190 mil. Kč.

 

-

 

15.12.2017 byla vyhlášena nová výzva pro podnikatele, týkající se poskytnutí dotací na pořízení vyspělých technologií. Svým pojetím je však pro většinu velkým zklamáním. Dotace ve výši 35 nebo 45% (dle velikosti firmy), lze použít primárně na pořízení nevýrobních technologií a digitální obslužné systémy. Náklady na výrobní technologie mohou činit pouze 25% způsobilých nákladů, což vedle dalších záludných podmínek prakticky znemožňuje využití v praxi pro drtivou většinu regionálních průmyslových firem.
Výrobní technologie ztrácí pro průmysl význam a již je není třeba modernizovat? Pro posílení konkurenceschopnosti průmyslu stačí zmodernizovat obslužné procesy?

Bude zajímavé, kolik vhodných žadatelů se najde do uzávěrky (14.5.2018).

Jak bylo avizováno, od 1.1.2017 "startuje" další kolo dotačního programu zaměřeného na odborné vzdělávání zaměstnanců firem a OSVČ "POVEZZ III". Velká míra dotace (80%) a úhrada ušlých mezd zapojených pracovníků jej činí velmi zajímavým. Ovšem pozor! Očekávají se změny, z nichž nejméně příjemnou bude omezení účasti stejné osoby ve více vzdělávacích kurzech (pravidlo jednou a dost). Uvidíme jaká věcná a  byrokratická překvapení se ještě objeví, s ohledem a na zájem a zkušenosti z minulých kol. I když je program pro nezkušené uživatele nepříliš přívětivý, stojí za to jej využít (zjm. v oblasti jazykových znalostí, informatice, řemesel, řidičských, svářečských aj. kurzů, kde  kurzovné je poměrně drahé a časově náročné). Vyplatí se. V případě zájmu poskytneme bližší informace.

Dne 20. 3. 2017 bylo konečně zahájeno přijímání žádostí na podporu adaptability pracovníků a odborného vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu MPSV "POVEZ II". O více než 1 mld. Kč se mohou ucházet zaměstnavatelé z řad právnických  osob, OSVČ i neziskové organizace.