Pro efektivní získání dotací poskytujeme exkluzivní informace, účinnou pomoc při přípravě vhodných projektových záměrů v návaznosti na vhodné dotační tituly, zpracování projektové žádosti,užitečné služby a metodický dohled pro bezproblémové zvládnutí všech realizačních náležitostí, práv a povinností spojených s dotační problematikou!

Dotační titul POVEZ II financuje 85% nákladů na školení i certifikaci a refundaci souvisejících mzdových nákladů školených zaměstnanců do výše 185Kč/hod. Jedinečná příležitost posílit kvalifikaci i konkurenceschopnost za 15% skutečných nákladů.
Bližší informace viz https://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/

Od  prosince 2018 jsou vyhlašovány výzvy Místních akčních skupin mikroregionů na podporu řemesel, zemědělského podnikání a cestovního ruchu ve venkovských oblastech. Dotace z Programu rozvoje venkova mohou být až 40%.

Bližší informace - viz. kontaktní údaje ARR.

Od 1.listopadu běží III. výzva POVEZ, vzdělávacího dotačního programu Úřadu práce ČR pro zaměstnance firem a živnostníky. Míra podpory 85% ceny vzdělávacích aktivit a 100% dotace na mzdové náklady zaměstnanců za dobu účasti v kurzu, z něj dělají nejvýhodnější zdroj podpor na tyto aktivity.

Jaké jsou základní aktuální podmínky a omezení pro tuto výzvu:
- na každou vzdělávací aktivitu se předkládá samostatná žádost (je-li kurz pro zaměstnance v různých termínech, žádá se na tyto kurzy zvlášť),
- žádající subjekt může podat maximálně 5 žádostí,
- osoba (zaměstnanec/OSVČ) může být zapojen do projektu jen jednou!
-žádat mohou OSVČ na sebe i své zaměstnance a firmy na své zaměstnance bez ohledu na velikost. Za určitých podmínek lze využít i pro jednatele firem.

Bližší informace viz https://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii.
Zkušenosti s  projektem, podáním a vyřizováním žádostí Vám v případě zájmu nezištně rovněž poskytneme.

S ohledem na "redukční" podmínky běžící výzvy, je z cca. 1,5 mld. Kč vyčerpáno k 29.1.2018 190 mil. Kč.

 

-