Od  prosince 2018 jsou vyhlašovány výzvy Místních akčních skupin mikroregionů na podporu řemesel, zemědělského podnikání a cestovního ruchu ve venkovských oblastech. Dotace z Programu rozvoje venkova mohou být až 40%.

Bližší informace - viz. kontaktní údaje ARR.