Od 1.listopadu běží III. výzva POVEZ, vzdělávacího dotačního programu Úřadu práce ČR pro zaměstnance firem a živnostníky. Míra podpory 85% ceny vzdělávacích aktivit a 100% dotace na mzdové náklady zaměstnanců za dobu účasti v kurzu, z něj dělají nejvýhodnější zdroj podpor na tyto aktivity.

Jaké jsou základní aktuální podmínky a omezení pro tuto výzvu:
- na každou vzdělávací aktivitu se předkládá samostatná žádost (je-li kurz pro zaměstnance v různých termínech, žádá se na tyto kurzy zvlášť),
- žádající subjekt může podat maximálně 5 žádostí,
- osoba (zaměstnanec/OSVČ) může být zapojen do projektu jen jednou!
-žádat mohou OSVČ na sebe i své zaměstnance a firmy na své zaměstnance bez ohledu na velikost. Za určitých podmínek lze využít i pro jednatele firem.

Bližší informace viz https://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii.
Zkušenosti s  projektem, podáním a vyřizováním žádostí Vám v případě zájmu nezištně rovněž poskytneme.

S ohledem na "redukční" podmínky běžící výzvy, je z cca. 1,5 mld. Kč vyčerpáno k 29.1.2018 190 mil. Kč.

 

-