15.12.2017 byla vyhlášena nová výzva pro podnikatele, týkající se poskytnutí dotací na pořízení vyspělých technologií. Svým pojetím je však pro většinu velkým zklamáním. Dotace ve výši 35 nebo 45% (dle velikosti firmy), lze použít primárně na pořízení nevýrobních technologií a digitální obslužné systémy. Náklady na výrobní technologie mohou činit pouze 25% způsobilých nákladů, což vedle dalších záludných podmínek prakticky znemožňuje využití v praxi pro drtivou většinu regionálních průmyslových firem.
Výrobní technologie ztrácí pro průmysl význam a již je není třeba modernizovat? Pro posílení konkurenceschopnosti průmyslu stačí zmodernizovat obslužné procesy?

Bude zajímavé, kolik vhodných žadatelů se najde do uzávěrky (14.5.2018).