Dne 20. 3. 2017 bylo konečně zahájeno přijímání žádostí na podporu adaptability pracovníků a odborného vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu MPSV "POVEZ II". O více než 1 mld. Kč se mohou ucházet zaměstnavatelé z řad právnických  osob, OSVČ i neziskové organizace.

Jedná se o relativně jednoduchý dotační program, který lze velice efektivně využít na školení, rekvalifikace, aj. vhodné formy vzdělávání stávajících i potenciálně nových zaměstnanců. Má samozřejmě svoje omezení a úskalí. Žádosti se podávají na okresních kontaktních místech ÚP. Bližší informace získáte na  webu MPSV http://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci.  Případně Vám poradíme a pomůžeme s přípravou a zpracováním žádostí (informační seminář Úřad práce zatím neplánuje). S ohledem na předchozí zkušenosti, je rychlé jednání 1. předpokladem úspěchu, čerpání alokovaných prostředků je vždy velmi rychlé!