30.10.2018 končí příjem žádostí do Programu rozvoje venkova v rámci 7. výzvy, kde lze získat až 40% dotaci pro podnikatele na nákup dlouhodobého majetku (stroje, zařízení, technika). Kromě zemědělců na ni mohou dosáhnout i podnikatelé zabývající se zpracováním zem. surovin a výrobci potravin (pekaři, cukráři,..), včetně dotace na pořízení užitkových vozidel s chladírenskou nástavbou!

Bližší informace - viz. kontakty ARR.