Aliance pro regionální rozvoj podala v rámci péče rozvoj odborných kompetencí zaměstnanců projekt v programu POVEZ II s výhledem jeho realizace v r. 2018.

Současně poskytujeme poradenské služby ostatním zájemcům o využití tohoto programu.

V hektické atmosféře dané podmínkami tzv. kolové výzvy 60 v programu OPZ, jsme podali ve spolupráci s OHK Kroměříž  projekt na vzdělávání členů ARR. Vzhledem k tomu, že rozpočtová alokace výzvy je značně překročena a při podávání žádostí se prostředí ITMS 2014+ chovalo velmi nestabilně, jsme v netrpělivém očekávání výsledku.