ARR připravila a předložila projekt  s názvem "Rozvoj přeshraničních iniciativ", v rámci Programu přeshraniční spolupráce SR-ČR. Projekt je zaměřen na systémovou spolupráci neziskových organizací v oblasti vzdělávání dospělých. Hlavním přeshraničním partnerem je Trenčínská regionální komora SOPK.