Dne 16.6.2017 byl zveřejněn i oficiálně rozeslán zákon 170/2017 Sb., kterým se mění zákony v oblasti daní, tj. o dani z příjmů, o DPH, o dani z nemovitostí, daňový řád, aj. zákonů. Byl schválen sice 4. dubna, prezidentem podepsán 10.4. (i tak později než předkladatel plánoval), ale aby nabyl touto legislativní fintou účinnosti k začátku následujícího čtvrtletí, tj. k 1.7.2017, tedy musel být "zaparkován" na Úřadě vlády, kde čekal na podpis předsedy vlády, který nemá již schvalovací význam, ale nejde bez něj zákon zveřejnit ve sbírce zákonů, aby tímto krokem nabyl platnosti a v zákonem stanovené legisvakanční lhůtě účinnosti.

Znění změnového zákona 170/2017 Sb. - viz příloha.
Aktualizované znění 235_2004 Sb. Zákon o DPH ve znění zákona 170/2017 Sb - viz příloha.

Upozorňujeme na možnost účasti na semináři ARR k dané problematice 23.6.2017. v Uh. Hradišti - info na záložce "Akce".

Program "POVEZ II" spravuje ÚPČR a umožňuje získat dotace do výše 85% kurzových nákladů a až 100% mzdových nákladů školených zaměstnanců či interních školitelů.

Zájem rychle roste. K 13. 4. 2017 je již alokováno pro zájemce 49 % celkových prostředků (od 20. 3. 2017).

Rozšířený okruh žadatelů  - žádat mohou firmy a tentokrát i pro sebe samotní podnikatelé (OSVČ).

Dne 8. 3. 2017 vrátil Senát do Poslanecké sněmovny návrh zákona obsahující tzv. "vládní balíček daňových změn"  s  nepříliš podařeným pozměňovacím návrhem  v oblasti DPH a s návrhem na odložení účinnosti změn zákona od 1.5. a u DPH dokonce od 1.7.2017 (což by bylo užitečné). Nešťastná kombinace.

Ing. Jiří Klíma, dobrý rétor, zkušený a oblíbený lektor,  se po dohodě s námi opět vrátil přednášet daňovou a účetní problematiku do Uherského Hradiště!

Aktuálně bude přednášet na semináři 7. dubna 2017 k novelám  zákonů o DPH a DP, jež mají platit od 1.4.2017.  Blíže o semináři v sekci "Akce".

Vypadá to, že program podpory přeshraniční spolupráce je zakletý. Řídící struktury opět nezvládají jeho řízení a administraci, která je ukázkově komplikovaná. "Zamrzlo" hodnocení podaných projektů a to nejen v důsledku nevlídného počasí. Kolem realizace programu panuje řada nejasností a ze strany ŘO panuje informační klid. Takže nic nového!

Konečně! Právě na tomto webu se s vámi budeme dělit o nejnovější informace z oblasti podpory podnikání, vzdělávání i dotačního poradenství. Najdete zde také aktuální nabídku pořádaných seminářů a našich dalších aktivit.