Dne 16.6.2017 byl zveřejněn i oficiálně rozeslán zákon 170/2017 Sb., kterým se mění zákony v oblasti daní, tj. o dani z příjmů, o DPH, o dani z nemovitostí, daňový řád, aj. zákonů. Byl schválen sice 4. dubna, prezidentem podepsán 10.4. (i tak později než předkladatel plánoval), ale aby nabyl touto legislativní fintou účinnosti k začátku následujícího čtvrtletí, tj. k 1.7.2017, tedy musel být "zaparkován" na Úřadě vlády, kde čekal na podpis předsedy vlády, který nemá již schvalovací význam, ale nejde bez něj zákon zveřejnit ve sbírce zákonů, aby tímto krokem nabyl platnosti a v zákonem stanovené legisvakanční lhůtě účinnosti.

Znění změnového zákona 170/2017 Sb. - viz příloha.
Aktualizované znění 235_2004 Sb. Zákon o DPH ve znění zákona 170/2017 Sb - viz příloha.

Upozorňujeme na možnost účasti na semináři ARR k dané problematice 23.6.2017. v Uh. Hradišti - info na záložce "Akce".

 Pozvánka s přihláškou.