Pro efektivní získání dotací poskytujeme exkluzivní informace, účinnou pomoc při přípravě vhodných projektových záměrů v návaznosti na vhodné dotační tituly, zpracování projektové žádosti,užitečné služby a metodický dohled pro bezproblémové zvládnutí všech realizačních náležitostí, práv a povinností spojených s dotační problematikou!