O nás

Aliance je organizační platforma pro partnerskou spolupráci, poskytování užitečných informací, služeb a kontaktů. Umožňuje skloubit invenci, odbornost a potenciál s odborností a úspěšnou realizací dobrých nápadů.

Jde o dobrovolný svazek spolupracujících osob, sdružených ve spolku. Organizace je nestátní, neziskovou právnickou osobou, ustavenou ve veřejném zájmu, jejíž právní postavení se řídí zákonem 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

Naše služby

Poskytujeme informační, vzdělávací, poradenské a realizační služby pro osoby, podnikatele, firmy, obce a neziskové organizace v oblasti jižní, střední a východní Moravy.

 • Informace

  Nabízíme informační služby k realizaci rozvojových záměrů osob, podnikatelů, firem a neziskových organizací

 • Vzdělávání

  Organizujeme workshopy, semináře, kurzy a konference dle aktuálních potřeb veřejnosti a podnikatelského sektoru.

 • Podpora podnikání

  Poskytujeme informace pro začínající podnikatele a služby při řešení problémových podnikatelských situaci.

 • Projektový management

  Nabízíme metodickou pomoc nebo komplexní služby pro zpracování rozvojových záměrů do projektové podoby k případnému podání dotačních žádostí.

 • Dotační poradenství

  Poskytujeme odbornou pomoc k využití vhodných dotačních titulů z místních, národních a zahraničních zdrojů, pro financování rozvojových záměrů podnikatelů, firem a organizací

 • Dotační management

  Nabízíme metodické poradenství, dílčí nebo komplexní služby ve všech fázích dotačního cyklu, s ohledem na potřeby klienta a podmínky poskytování dotačních prostředků.

 • Rovné příležitosti

  Pomáháme řešit a odstraňovat překážky zakládající jakoukoliv formu nerovnosti na trhu práce a v podnikatelském prostředí, jež negativně ovlivňují mezilidské vztahy a narušují zdravý rozvoj firem a regionu.

Členství

Členem spolku mohou být právnické osoby nebo fyzické osoby starší osmnácti let, které souhlasí se stanovami spolku, mající kompetence k výkonu odborné činnosti uplatnitelné pro potřeby spolku a uhradili členský příspěvek.

O přijetí za člena spolku rozhoduje, na základě písemné přihlášky zájemce a doporučení stávajícího člena spolku, správní rada spolku.