"IT vzdělávání s ARR" -  nový projekt zahájený na jaře 2024

Zájemci z řad členských zaměstnanců firem, OSVČ se mohou ucházet o absolvování dotovaných kurzů k rozvíjením znalostí v oblasti digitálních dovedností (IT) vyžadovaných pro výkon určitého povolání.

Umožní získat významnou dotaci na cenu příslušných kurzů  a u zaměstnanců i refundaci mzdových nákladů za dobu účasti v kurzu.

Projekt je realizován od 1.1.2024 do 30.9.2025,  v rámci programu MPSV "Národní plán obnovy".

 Publicita